Kedamaian Sains Politik

Sains politik Islam ialah ilmu tatacara pemerentahan yang menyeluruh dan syumur. Politik Islam mengajar cara untuk mentadbir manusia dan alam milik Allah s.w.t. dengan cara yang digariskan oleh Al-Quran dan Al-Hadith serta ijtihad yang dibenarkan oleh Islam (bersesuai dengan fitrah atau sifat semula jadi manusia). Politik Islam, seperti aspek-aspek hidup yang lain tidak terpisah daripada syariah Islam kerana tidak ada perkara yang terkecuali daripada syariat Allah, walau pun benda atau perkara sebesar atom atau zarah. Syariat atau undang-undang Islam mengariskan semua perkara dibawah hukum samaada halal, haram, sunah, makhruf dan mubah. Dengan kata lain, penipuan dalam politik ada hukumnya. Bagitu juga pemilikan kekayaan dalam politik masih ditadbir oleh hukum fikah Islam dan seterusnya tentang perkara-perkara lain yang besar atau kecil.

Sains politik tajaan barat pula satu strategi atau helah yang membenarkan matlamat menghalalkan cara (Machiavelli). Dalam politik barat, apa saja boleh dilakukan jika difikirkan boleh mendatangkan keuntungan kepada individu atau kumpulan tertentu. Dalam kontek ini, dari aspek politik, penipuan tidak salah walaupun pada moralnya tidak baik. Membunuh itu kejam, tetapi mengikut politik barat, pembunuhan dibenarkan untuk menyelamat kepentingan politik mereka.

Daripada beberapa andaian di atas, didapati politik Islam adalah cara hidup Islam yang menyeluruh. Dalam berpolitik hukum Islam menggariskan batasan dosa dan pahala. Manakala politik barat, sama juga dengan perkara-perkara lain, adalah perkara yang terpisah dan tidak ada kaitan dengan agama. Urusan agama ialah tanggung jawab padri dan diamalkan di gereja-gereja sahaja. Malah hubungan individu dengan tuhannya boleh diwakilkan kepada padri untuk pengampunan. Semua umat yahudi dan kristian adalah bersih daripada dosa kerana Jesus telah mengorbankan dirinya di palang salib untuk menyelamat seluruh umatnya. Inilah dikatakan "sekularisme".

Di Malaysia, sebuah negara Islam yang mengamalkan mazhab Ahli Sunnah Wal-Jemaah, Islam adalah menjadi teras (Uluhiah dan Rububiyah) dalam sistem pemerentahan. Syariah Islam mestilah menaungi dan diaplikasikan dalam setiap aspek kehidupan seperti bidang sosial, politik, ekonomi dan sub-sub bidang yang lain. Dengan kata lain, pemisahan dalam aspek hidup adalah bukan cara hidup Islam dan tidak sepatutnya diamalkan oleh orang yang mengaku beriman kepada akidah Islamiyah.

Tulisan seterusnya akan muncul.

0 comments:

Catatan Terbaru Catatan Lama Laman utama